Wednesday, June 9, 2010

"Lake Lakota" in Jamnagar, Gujarat, India, during winter months is all about Birds.

"Lake Lakota" in Jamnagar, Gujarat, India, during winter months is all about Birds.

Rain in Jamnagar

Jamnagar Rain data collected as on 09-June-2010

Khambhaliya 75 mm
Lalupur 80 mm
Kalyanpur 107

જામનગર જિલ્લાનાં ધો.૧૦ ના ટોપટેન

જામનગર જિલ્લાનાં ધો.૧૦ ના ટોપટેન

ક્રમ વિદ્યાર્થીનું નામ શાળાનું નામ ટકા
૧ હિમાની જે.ઉપાધ્યાય બ્રિલીયન્ટ હાઇસ્કૂલ - જામનગર ૯૬.૦૦
૧ પૃથ્થા પી.દોશી સત્યસાંઇ હાઇસ્કુલ- જામનગર ૯૬.૦૦
૨ દેવાંશી એસ.વિરાણી સત્યસાંઇ હાઇસ્કુલ- જામનગર ૯૪.૭૭
૩ મૌલી ડી.કણસાગરા સત્યસાંઇ હાઇસ્કુલ- જામનગર ૯૪.૧૫
૪ દિપ આર. ફળદુ સત્યસાંઇ હાઇસ્કુલ- જામનગર ૯૩.૮૫
૫ ફોરા કે.પટેલ સેન્ટ ઝેવીયર્સ - જામનગર ૯૩.૫૪
૫ કૌશલ ડી.અજુડીયા સત્યસાંઇ - જામનગર ૯૩.૫૪
૬ સુસ્મીતા એસ.પાંડે સેન્ટ આન્સ - જામનગર ૯૩.૨૩
૭ ક્રિષ્ન એ.જીવાણી શંકર વિદ્યાલય - જામજોધપુર ૯૨.૯૨
૭ ચાંદની એમ.પંડયા સત્યસાંઇ - જામનગર ૯૨.૯૨
૮ માયા બી.ત્રિવેદી સન સાઇન સ્કૂલ - જામનગર ૯૨.૭૭
૮ આફસીન એ.ખેરાણી સેન્ટ આન્સ - જામનગર ૯૨.૭૭
૮ રાહુલ એસ.લોહીયા સેન્ટ ફ્રાન્સીસ - જામનગર ૯૨.૭૭
૯ નિરાલી પી.મહેતા સત્ય સાંઇ - જામનગર ૯૨.૬૨
૯ ખૂશ્બુ એસ.શાહ સેન્ટ આન્સ - જામનગર ૯૨.૬૨
૧૦ અંજલી પી.રાવલ સેન્ટ ઝેવીયર્સ - જામનગર ૯૨.૪૬
૧૦ માધવ બી.ગોરાતલા સત્ય સાંઇ - જામનગર ૯૨.૪૬

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails